Hjärt- och kärlforskning

Vår grupp studerar de molekylära mekanismerna för hjärtskada, reparation och regenerering vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Vi är särskilt intresserade av icke-kodande RNA:s roll i utvecklingen och progressionen av hjärtsvikt. Vårt mål är att hitta nya metoder för behandling av hjärtsvikt och nya biomarkörer för mer personlig diagnostik.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till sjuklighet och dödlighet över hela världen. Hjärtsvikt är en slutpunkt för flera hjärt-kärlsjukdomar, och dess prognos är fortfarande dålig trots etablerade läkemedelsbehandlingar. En bättre förståelse för den underliggande patofysiologin är avgörande för utvecklingen av nya behandlingar och diagnostiska verktyg för hjärtsvikt.

Under det senaste decenniet har icke-kodande RNA, såsom mikroRNA (miRNA) och långa icke-kodande RNA:er (lncRNA), dykt upp som viktiga regulatorer av kardiovaskulär patofysiologi. Vi undersöker för närvarande mekanismerna genom vilka miRNA och lncRNA reglerar utvecklingen och progressionen av hjärtsvikt. Vårt mål är att identifiera och karakterisera nya terapeutiska mål som förbättrar hjärtreparation och regenerering efter skada. Nya behandlingar kan så småningom förbättra prognosen för hjärtsvikt.

Vår forskning förenar klinisk och grundläggande kardiovaskulär forskning. Vi använder s.k. multiomics-analyser av prover från hjärtsviktspatienter för att identifiera behandlingsmål, samt experimentella modeller som sträcker sig från hjärtcellskulturer till hjärtsviktsmodeller för zebrafisk för att karakterisera funktionen och den terapeutiska potentialen hos kandidatmolekyler. Till skillnad från människor kan zebrafiskar helt regenerera sitt hjärta och återställa hjärtfunktionen efter skada, vilket gör dem till en utmärkt modellorganism för att undersöka faktorer som reglerar utvecklingen och återhämtningen av hjärtsvikt.

Gruppledare

Päivi Lakkisto, MD, docent
paivi.lakkisto@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

Ilkka Tikkanen, MD, professor
Mika Laine, MD
Chunguang Wang, MD
Jere Paavola, MD
Hong Wang, PhD
Mikko Hänninen, ML
Karri Kalervo, ML
Tuomas Mäntylä, ML
Suneeta Narumanchi, MSc
Heli Segersvärd, ML
Ian Hägerström, medicinstudent
Katariina Immonen, NaK, forskningsassistent
Sanni Perttunen, NaK, forskningsassistent

Vi studerar också nya biomarkörer för hjärtsvikt. Kardiogen chock är den allvarligaste formen av akut hjärtsvikt. Dödligheten på sjukhus är nära 40 % även med nuvarande behandling. Nya biomarkörer behövs för att stratifiera patienter med kardiogen chock enligt deras risk och för att optimera behandlingen. Vi har tidigare visat att miR-21-5p, miR-320a-3p och miR-423-5p är självständiga prediktorer för dödlighet vid kardiogen chock, vilket lyfter fram potentialen för icke-kodande RNA molekyler som diagnostiska och prognostiska biomarkörer.

Gruppledare

Päivi Lakkisto, MD, docent
paivi.lakkisto@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

Ilkka Tikkanen, MD, professor
Mika Laine, MD
Chunguang Wang, MD
Jere Paavola, MD
Hong Wang, PhD
Mikko Hänninen, ML
Karri Kalervo, ML
Tuomas Mäntylä, ML
Suneeta Narumanchi, MSc
Heli Segersvärd, ML
Ian Hägerström, medicinstudent
Katariina Immonen, NaK, forskningsassistent
Sanni Perttunen, NaK, forskningsassistent

Utvalda publikationer

Lakkisto P, Dalgaard LT, Belmonte T, Pinto-Sietsma SJ, Devaux Y, De Gonzalo-Calvo D. Development of circulating microRNA-based biomarkers for medical-decision making: a friendly reminder of what should NOT be done. Crit Rev Clin Lab Sci 2023, 60:141-152. doi: 10.1080/10408363.2022.2128030

Wang H, Segersvärd H, Siren J, Perttunen S, Immonen K, Kosonen R, Chen YC, Tolva J, Laivuori M, Mäyränpää MI, Kovanen PT, Sinisalo J, Laine M, Tikkanen I, Lakkisto P. Tankyrase Inhibition Attenuates Cardiac Dilatation and Dysfunction in Ischemic Heart Failure. Int J Mol Sci. 2022; 23:10059. doi: 10.3390/ijms231710059

Wang C, Taskinen J, Segersvärd H, Immonen K, Kosonen R, Tolva JM, Mäyränpää MI, Kovanen PT, Olkkonen VM, Sinisalo J, Laine M, Tikkanen I, Lakkisto P. Alterations of cardiac protein kinases in cyclic nucleotide-dependent signaling pathways in human ischemic heart failure. Front Cardiovasc Med 2022, 9:919355. doi: 10.3389/fcvm.2022.919355

Narumanchi S, Wang H, Perttunen S, Tikkanen I, Lakkisto P, Paavola J. Zebrafish heart failure models. Front Cell Dev Biol 2021; 9:662583. doi: 10.3389/fcell.2021.662583

Hänninen M, Jäntti T, Tolppanen H, Segersvärd H, Tarvasmäki T, Lassus J, Vausort M, Devaux Y, Sionis A, Tikkanen I, Harjola V-P, Lakkisto P. Association of miR-21-5p, miR-122-5p and miR-320a-3p with 90-day mortality in cardiogenic shock. Int J Mol Sci 2020; 21:E7925; doi:10.3390/ijms21217925

Paavola J, Alakoski T, Ulvila J, Kilpiö T, Siren J, Perttunen S, Narumanchi S, Wang H, Lin R, Porvari K, Junttila J, Huikuri H, Immonen K, Lakkisto P, Magga J, Tikkanen I, Kerkelä R. Vezf1 regulates cardiac structure and contractile function. EBioMedicine 2020; 51:102608. Doi: 10.1016/j.ebiom.2019.102608

Jäntti T, Segersvärd H, Tarvasmäki T, Lassus J, Devaux Y, Vausort M, Pulkki K, Sionis A, Bayes-Genis A, Tikkanen I, Lakkisto P, Harjola V-P. Circulating levels of microRNA 423-5p are associated with 90-day mortality in cardiogenic shock. ESC Heart failure, 2019; 6: 98-102

Kaartokallio T, Utge S, Klemetti MM, Paananen J, Pulkki K, Romppanen J, Tikkanen I, Heinonen S, Kajantie E, Kere J, Kivinen K, Pouta A, Lakkisto P, Laivuori H. Fetal microsatellite in the heme oxygenase 1 promoter is associated with severe and early-onset preeclampsia. Hypertension 2018; 71: 95-102.

Segersvärd H, Lakkisto P, Hänninen M, Forsten H, Siren J, Immonen K, Kosonen R, Sarparanta M, Laine M, Tikkanen I. Carbon monoxide releasing molecule improves structural and functional cardiac recovery after myocardial injury. Eur J Pharmacol 2018; 818: 57-66.

Dash SN, Narumanchi S, Paavola J, Perttunen S, Wang H, Lakkisto P, Tikkanen I, Lehtonen S. Sept7b is required for the subcellular organization of cardiomyocytes and cardiac function in zebrafish. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2017; 312: H1085-H1095.

Finansiärer av forskningen

Aarne Koskelon Säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Stiftelsen för hjärtforskning
Laboratoriolääketieteen edistämissäätiö
Suomen Kliinisen Kemian yhdistys
Finska Läkaresällskapet
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse
HUS forskningsfinansiering (statlig finansiering för på universitetsnivå)

Följa

X: @Lakkisto