Kardiovaskulär sjukdom hos barn och unga

Vi undersöker hjärt-kärlsjukdomar hos barn och unga samt tidig utveckling av kardiovaskulära sjukdomar som ofta konstateras senare i vuxenåldern. De kardiovaskulära sjukdomarna utgör fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Finland. Våra projekt innefattar prospektiva studier och användning av ny teknik för att bedöma utvecklingen av det kardiovaskulära systemet från tidig barndom till tonåren och ung vuxenålder, och hur detta påverkas av fosterstadiet, olika sjukdomar, behandlingar och kardiovaskulära riskfaktorer.

Utvecklingen av klinisk ateroskleros som är vanlig förekommande hos vuxna och äldre personer är en multifaktoriell process som inleds tidigt i barnaåren. Denna process påverkas av inte endast genetiska faktorer men även av sjukdomar och riskfaktorer från tidig barndom eller till och med från fosterstadiet. Hur dessa påverkar utvecklingen av hjärtats och blodkärlens struktur och funktion hos växande barn med medfödda eller senare uppkomna sjukdomar är fortfarande oklart. Detta beror delvis på brister i metoder som i första hand utvecklats för bedömning av vuxna med en mer avancerad sjukdomsbild,

Vi studerar utvecklingen av artärfunktionen och den vaskulära strukturen med hjälp av en ny icke-invasiv metod baserad på ultrahögfrekvent ultraljud (UHF, frekvens 22–70 MHz). Vi undersöker barn, och deras familjemedlemmar, från fosterstadiet till ung vuxenålder. Vi undersöker hur kardiovaskulär risk överförs från föräldrar till barn för att på sikt belysa utvecklingen av klinisk ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom. Vi undersöker hur vi eventuellt kunde förebygga eller förlångsamma utvecklingen av dessa sjukdomar.

Gruppledare

Taisto Sarkola, MD, docent
taisto.sarkola@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

My Blomqvist, HLT
Mari Ylinen, MD
Michelle Renlund, ML
Essi Karikoski, FM
Laura Biskop, medicinstudent
Karita Hyvönen, medicinstudent
Maria Finne, FM, forskningskoordinator

Större samarbetsprojekt som RADIEL-studien, SIVELU-studien och FINNCARE-studien (NCT04676295) innefattar prospektiv rekrytering och bedömning av familjer med risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Vi undersöker den kardiovaskulära riskprofilen (kroppssammansättning, blodtryck, kost, fysisk aktivitet, lipider, glukos och inflammation) i kombination med detaljerad kardiovaskulär fenotypning. Vi söker också innovativa sätt att förbättra munhälsan genom intensifierad rådgivning under de första levnadsåren till familjer med barn som har ett allvarligt medfött hjärtfel och därmed riskerar utveckla endokardit senare i livet (ORALPEDHEART-studien, NCT03329170).

Gruppledare

Taisto Sarkola, MD, docent
taisto.sarkola@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

My Blomqvist, HLT
Mari Ylinen, MD
Michelle Renlund, ML
Essi Karikoski, FM
Laura Biskop, medicinstudent
Karita Hyvönen, medicinstudent
Maria Finne, FM, forskningskoordinator

Utvalda publikationer

Renlund M, Jääskeläinen TJ, Kivelä A, Heinonen S, Laivuori H, Sarkola T. Blood pressure, arterial stiffness, and cardiovascular risk profiles in 8-12-year-old children following pre-eclampsia (FINNCARE-study). J Hypertens. 2023 Sep 1;41(9):1429-1437. doi: 10.1097/HJH.0000000000003485

Renlund M, Jääskeläinen TJ, Kivelä A, Heinonen S, Laivuori H, Sarkola T. Determinants of vascular structure and function in at-risk children born to mothers managed for pre-eclampsia (FINNCARE study). Front Cardiovasc Med. 2023 Oct 4;10:1264921. doi: 10.3389/fcvm.2023.1264921.

Pulkkinen MA, Tuomaala AK, Hero M, Gordin D, Sarkola T. Motivational Interview to Improve Vascular Health in Adolescents with Poorly Controlled Type 1 Diabetes (MIAD): A Randomized Controlled Trial. BMJ Open Diabetes Res Care 2020 Jul;8(1):e001216. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001216.

Sundholm J, Suominen A, Sarkola T, Jahnukainen K. Early arterial intimal thickening and plaque is related with treatment regime and cardiovascular risk factors in young adults following childhood hematopoietic stem cell transplantation. J Clin Med. 2020 Jul 13;9(7):2208. doi: 10.3390/jcm9072208.

Ylinen M, Tyni V, Pihkala JI, Salminen J, Sairanen H, Sarkola T. Procedural riskfactors, incidence, and timing of reintervention after treatment for native coarctation of aorta in children – a population based study. Eur J Cardiothorac Surg 2019 Mar 1;55(3):564-571. doi: 10.1093/ejcts/ezy252. doi: 10.1093/ejcts/ezy252.

Sundholm JKM, Litwin L, Rönö K, Koivusalo S, Eriksson JG, Sarkola T. Maternal obesity and gestational diabetes: impact on early childhood arterial wall layer thickness and stiffness – RADIEL six years follow-up. Atherosclerosis 2019;284:237-244. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.01.037.

Sarkola T, Manlhiot C, Slorach C, Bradley TJ, Hui W, Mertens L, Redington AN, Jaeggi E. Evolution of the Arterial Structure and Function from Infancy to Adolescence is related to Anthropometric and Blood Pressure Changes. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012;32:2516-24. doi: 10.1161/ATVBAHA.112.252114.

Olander R, Sundholm JKM, Ojala TH, Andersson S, Sarkola T. Neonatal arterial morphology is related to body size in abnormal human fetal growth. Circulation: Cardiovascular Imaging 2016 Sep;9(9). pii: e004657. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.116.004657.

Sundholm JKM, Paetau A, Albäck A, Pettersson T, Sarkola T. Non-invasive vascular very-high resolution ultrasound to quantify artery intima layer thickness: validation of the four-line pattern. Ultrasound Med Biol. 2019 Aug;45(8):2010-2018. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.04.017

Sarkola T, Redington A, Keeley F, Bradley T, Jaeggi E. Transcutaneous very-high-resolution ultrasound to quantify arterial wall layers of muscular and elastic arteries: Validation of a method. Atherosclerosis. 2010;212:516-23. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2010.06.043.

Finansiärer av forskningen

Stiftelsen för Pediatrisk Forskning
Finska Läkaresällskapet
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne