Hjärt- och njursjukdomar i diabetes

Målet för vår grupp är att få en djupare förståelse för njur- och cerebrovaskulära sjukdomar hos patienter med eller utan diabetes.

Studier i njursjukdomar

Även om man känner till genetiken bakom flera sällsynta njursjukdomar saknar de specifika behandlingsformer. Autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) är den vanligaste ärftliga njursjukdomen. Vi kommer att studera ADPKD i ett stort (>500 000) patientberikat urval av den finska befolkningen (www.finngen.fi). Målet med denna studie är att förbättra förståelsen av ADPKD genom att utnyttja kliniska och genetiska verktyg.

Njursjukdomar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, tidig död och försämrad livskvalité. Inom FinnDiane ( www.finndiane.fi) studien har man byggt upp en grundlig metodik för att undersöka njurens funktion genom att mäta den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och det effektiva renala plasmaflödet (ERPF) samt avbilda njuren med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRI) och positronemissionstomografi/datortomografi (PET/CT). Dessutom har en läkemedelsstudie med denna metodik inletts.

Gruppledare

Daniel Gordin, MD, docent
daniel.gordin@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

Jussi Inkeri, ML
Rasmus Simonsen, MD
Aleksi Tarkkonen, ML
Iiris Kyläheiko, PsM
Tomas Visser MK
Karoliina Ahtola, forskningssjuksjöterska

Cerebrovaskulär studie om typ 1-diabetes

Individerna som deltagit i denna studie genomgick hjärnavbildning (MRI), samt genetiska, metabolomiska, kognitiva och retinala undersökningar som en del av FinnDiane-studien. Det viktigaste fyndet hittills är att var fjärde av dessa asymtomatiska medelålders individer med T1D, uppvisade tecken på mikroblödningar hjärnan. Studiens slutliga mål är att utforska samband mellan hjärnans och ögats blodkärlsbädd samt kognition Tre studenter har hittills publicerat fem artiklar som en del av sina doktorsavhandlingar.

Samarbete

Gruppen har utvecklat ett samarbetsnätverk med högprofilerade forskargrupper både nationellt och internationellt.

Gruppledare

Daniel Gordin, MD, docent
daniel.gordin@helsinki.fi

Gruppmedlemmar

Jussi Inkeri, ML
Rasmus Simonsen, MD
Aleksi Tarkkonen, ML
Iiris Kyläheiko, PsM
Tomas Visser MK
Karoliina Ahtola, forskningssjuksjöterska

Utvalda publikationer

Gordin D, Hiilesmaa V, Fagerudd J, Rönnback M, Forsblom C, Kaaja R, Teramo K, Groop P-H, Finn-Diane Study Group. Preeclampsia but not pregnancy induced hypertension is a risk factor for diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Diabetologia 2007;50:516-22.

Gordin D, Harjutsalo V, Tinsley L, Fickweiler W, Sun JK, Forsblom C, Amenta PS, Pober D, D’Eon S, Khatri M, Stillman IE, Groop P-H, Keenan HA, King GL. Differential association of microvascular attributions with cardiovascular disease in patients with long duration of type 1 diabetes. Diabetes Care 2018;41:815-822.

Niiranen TJ, Gordin D. Initial Treatment of Hypertension Letter to the Editor. N Engl J Med 2018;378:1952.

Thorn LM*, Shams S*, Gordin D, Liebkind R, Forsblom C, Summanen P, Hägg-Holmberg S, Tatlisumak T, Salonen O, Putaala J, Martola J, Groop PH on behalf of the FinnDiane Study Group. Clinical and magnetic resonance imaging features of cerebral small vessel disease in type 1 diabetes. Diabetes Care 2019;2:327-330.

Gordin D*, Shah H*, Shinjo T, St-Louis R, Qi W, Park K, Paniagua S, Pober DM, Wu I, Bahnam V, Brissett MJ, Tinsley LJ, Dreyfuss JM, Pan H, Dong Y, Niewczas MA, Amenta A, Sadowski T, Kannt A, Keenan HA, King GL. Characterization of glycolytic enzymes and pyruvate kinase M2 in type 1 and 2 diabetic nephropathy. Diabetes Care 2019;42:1263-1273.

Tynjälä A, Forsblom C, Harjutsalo V, Groop PH, Gordin D. Arterial stiffness predicts mortality in individuals with type 1 diabetes. Diabetes Care 2020;43:2266-2271.

Inkeri J, Tynjälä A, Forsblom C, Liebkind R, Tatlisumak T, Thorn LM, Groop PH, Shams S, Putaala J, Martola J, Gordin D. Carotid intima-media thickness and arterial stiffdness in relation to cerebral small vessel disease in neurologically asymptomatic individuals with type 1 diabetes. Acta Diabetologica;2021:58:929-937.

Inkeri J, Adeshara K, Harjutsalo V, Forsblom C, Liebkind R, Tatlisumak T, Thorn LM, Groop PH, Shams S, Martola J, Putaala J, Gordin D. Glycemic control is not related to cerebral small vessel disease in neurologically asymptomatic individuals with type 1 diabetes. Acta Diabetol 2022;59:481-49.

Tynjälä A, Harjutsalo V, Jansson Sigfrids F, Groop PH, Gordin D; FinnDiane Study Group. Higher HbA1c variability is associated with increased arterial stiffness in individuals with type 1 diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2023;22:47.

Yu MG, Gordin D, Fu J, Park K, Li G, King GLK. Protective factors reduce the pathogenesis of complications in diabetes. Endocrine Reviews in press

Finansiärer av forskningen

Finlands Akademi
Biomedicum Helsinki Säätiö
Finskt statligt stöd
Helsingfors universitetssjukhus HUS
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Mary K. Iacocca Foundation
Finska Läkaresällskapet
Minervastiftelsen
Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Helsingfors universitet
Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse sr