Forskningsgrupper

Hjärt- och njursjukdomar i diabetes

Hjärt- och njursjukdomar i diabetes Målet för vår grupp är att få en djupare förståelse för njur- och cerebrovaskulära sjukdomar hos patienter med eller utan diabetes.

Kardiovaskulär sjukdom hos barn och unga

Vi undersöker hjärt-kärlsjukdomar hos barn och unga samt tidig utveckling av kardiovaskulära sjukdomar som ofta konstateras senare i vuxenåldern.

Hjärt- och kärlforskning

Vår grupp studerar de molekylära mekanismerna för hjärtskada, reparation och regenerering vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Cellulär neurovetenskap

Cellulär neurovetenskap gäller cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för lärandet.

Epigenomik av komplexa egenskaper

Vår grupp studerar genetikens och miljöns roll i de epigenetiska processerna, och hur dessa processer relaterar till utvecklingen av vanliga sjukdomar och komplexa egenskaper.

Fettleversjukdom och diabetes

Huvudmålet är att studera patogenesen vid fettleversjukdom och diabetes hos människor med särskilt fokus på rollen av den mitokondriella metabolismen i levern.

Lipidsignalering och homeostas

Forskargruppen undersöker de reglerande regimer som våra celler använder sig av för att upprätthålla sin lipidbalans och för att integrera sin lipidstatus med andra vitala funktioner som cellsignalering.

Membranbiologi

Vi strävar efter att lära oss hur viktiga membran- och lagringslipider, såsom kolesterol och triacylglyceroler, rör sig i den intracellulära miljön och hur deras uppdelning i cellerna kontrolleras.

Ämnesomsättning

Gruppens huvudsakliga intresse är att förstå de olika mekanismer som reglerar ämnesomsättningen och insulinkänsligheten i hela kroppen såväl som specifikt i skelettmuskulaturen.

Associerad group: Neuronal signalering

Vi studerar grundläggande mekanismer bakom neurodegenerativa sjukdomar och nervcellsskador i hjärnan.