Meddelande 7.6.2024

Pre-eklampsi exponerade barn uppvisade en ofördelaktig kardiovaskulär riskprofil redan i prepubertal ålder

Medicine licentiat Michelle Renlund-Vikström disputerar fredagen 7.6.2024 klockan 12 i Hattivatti-auditoriet vid Nya Barnsjukhuset i Helsingfors. Disputationslov har erhållits av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Disputationen kommer även vara möjlig att följa med via Teams videolänk.

Avhandlingen jämför kardiovaskulära riskprofiler, innefattande blodtryck, artärstelhet, artärväggen och dess tjocklek, hjärtfrekvensvariabilitet samt hjärtats struktur och funktion, mellan 182 prepubertala pre-eklampsi exponerade barn och 85 kontrollbarn i samma ålder. Jämförelsen i fråga skedde 8-12 år efter födsel.

Ett barn exponerat för pre-eklampsi under graviditeten har visats ha ökad risk att utveckla blodtryckssjukdom och hjärninfarkt i vuxen ålder. Avhandlingen visar att pre-eklampsi exponerade barn uppvisade en ofördelaktig kardiovaskulär riskprofil redan i prepubertal ålder med förhöjt blodtryck och ökad artärstelhet. Dessutom uppvisade dessa barn en mera klotformad höger kammare och lindriga ändringar i vänster hjärtkammares funktion. Detta kan reflektera utveckling av kardiovaskulär sjukdom redan i tidig ålder. Pre-eklampsi exponering var dock i sig inte associerat med barnets kroppsstorlek eller -sammansättning, artärväggens tjocklek, halspulsåderns artärstelhet, hjärtfrekvensvariabilitet, hjärtats vänster kammares massa och vänster förmaks volym, eller med lipider, glukos, insulin eller blodets inflammatoriska markörer.

Pre-eklampsi exponerade barnens förhöjda blodtryck var starkt förknippat med moderns, graviditetens och perinatala faktorer. Hos prepubertala barn ökade det förhöjda blodtrycket på artärväggens tjocklek och hjärtats vänster kammares massa. Barnens kroppsfett ökade på hjärtats vänster kammares massa och vänster förmaks volym.

Michelle Renlund-Vikström (f. 1995) är student från Korsholms gymnasium (2014) och specialiserar till barnläkare vid Vasa Centralsjukhus. Avhandlingen har titeln: ”Cardiovascular health in preadolescent children following in-utero exposure to pre-eclampsia”. Opponent är docent Nicole Sekarski-Hunkeler från Lausannes universitet i Schweiz och kustos är professor Kaija-Leena Kolho från Nya Barnsjukhuset, Helsingfors universitet och Helsingfors universitetscentralsjukhus. Docent Taisto Sarkola (Nya Barnsjukhuset, Helsingfors universitet och Helsingfors universitetscentralsjukhus, Helsingfors; Medicinska forskningsinstitutet Minerva, Helsingfors) har varit Michelles handledare.

7.6.2024