Disputation 7.6.2024: Michelle Renlund-Vikström

Disputation fredagen den 7.6.2024 kl 12.00-14.00

Michelle Renlund-Vikström: Kardiovaskulär hälsa hos barn före tonåren efter exponering för havandeskapsförgiftning i fosterstadiet.

Uusi lastensairaala, Hattivatti-salen, Stenbäcksgatan 9

27.5.2024