Sydän- ja munuaissairaudet diabeteksessa

Ryhmämme tavoitteena on syventää ymmärrystä munuais- ja aivoverisuonisairauksista diabetesta sairastavilla ja sitä sairastamattomilla potilailla.

Munuaistutkimukset

Harvinaiset munuaissairaudet ovat ryhmä sairauksia, jotka ovat usein geneettisiä ja joille ei ole kohdennettuja hoitoja. Autosomaalinen dominantti polykystinen munuaistauti (ADPKD) on yleisin perinnöllinen munuaissairaus. Tutkimme sairautta suomen väestöstä koostuvalla suurella otoksella (> 500 000), tavoitteena ymmärryksen lisääminen ADPKD:sta, etenkin sen perinnöllisyydestä (www.finngen.fi) .

Munuaissairaudet ovat sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen, ennenaikaisen kuoleman ja huonon elämänlaadun merkittäviä riskitekijöitä. FinnDiane-tutkimuksessa (katso verkkosivut: www.finndiane.fi) on otettu käyttöön perusteellisia menetelmiä munuaistautien tutkimiseksi. Menetelmiin kuuluvat glomerulusten suodatusnopeuden ja plasmavirtauksenmittaukset, munuaisten kuvantaminen sekä positroniemissiotomografialla hapettumisen arvioimiseksi. Lisäksi on aloitettu tätä menetelmää käyttävä lääketutkimus.

Ryhmänjohtaja

Daniel Gordin, LT, dosentti
daniel.gordin@helsinki.fi

Ryhmänjäsenet

Jussi Inkeri, LL
Rasmus Simonsen, LT
Aleksi Tarkkonen, LL
Iiris Kyläheiko, PsM
Tomas Visser LK
Karoliina Ahtola, tutkimushoitaja

Ykköstyypin diabetestä koskeva aivoverisuonitutkimus

Tähän tutkimukseen osallistuneille henkilöille tehtiin aivojen magneettikuvaus, geenitutkimus, neuropsykologinen arviointi ja silmänpohjien kuvaus. kognitiivinen ja retinaalinen arviointi osana FinnDiane-osatutkimusta. Toistaiseksi merkittävin havaintomme on se, että neljäsosalla näistä ykköstyypin diabetestä sairastavista oireettomista keski-ikäisistä henkilöistä esiintyi merkkejä aivojen pienten suonten verenvuodoista. Lopullisena tavoitteena on tutkia aivojen, silmien ja kognition välisiä rakenteellis-toiminnallisia yhteyksiä. Tähän mennessä kolme opiskelijaa on julkaissut viisi tieteellistä artikkelia osana väitöskirjatyötänsä.

Yhteistyö

Ryhmämme on rakentanut yhteistyöverkoston, johon kuuluu korkean profiilin tutkimusryhmiä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Ryhmänjohtaja

Daniel Gordin, LT, dosentti
daniel.gordin@helsinki.fi

Ryhmänjäsenet

Jussi Inkeri, LL
Rasmus Simonsen, LT
Aleksi Tarkkonen, LL
Iiris Kyläheiko, PsM
Tomas Visser LK
Karoliina Ahtola, tutkimushoitaja

Valikoidut julkaisut

Gordin D, Hiilesmaa V, Fagerudd J, Rönnback M, Forsblom C, Kaaja R, Teramo K, Groop P-H, Finn-Diane Study Group. Preeclampsia but not pregnancy induced hypertension is a risk factor for diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Diabetologia 2007;50:516-22.

Gordin D, Harjutsalo V, Tinsley L, Fickweiler W, Sun JK, Forsblom C, Amenta PS, Pober D, D’Eon S, Khatri M, Stillman IE, Groop P-H, Keenan HA, King GL. Differential association of microvascular attributions with cardiovascular disease in patients with long duration of type 1 diabetes. Diabetes Care 2018;41:815-822.

Niiranen TJ, Gordin D. Initial Treatment of Hypertension Letter to the Editor. N Engl J Med 2018;378:1952.

Thorn LM*, Shams S*, Gordin D, Liebkind R, Forsblom C, Summanen P, Hägg-Holmberg S, Tatlisumak T, Salonen O, Putaala J, Martola J, Groop PH on behalf of the FinnDiane Study Group. Clinical and magnetic resonance imaging features of cerebral small vessel disease in type 1 diabetes. Diabetes Care 2019;2:327-330.

Gordin D*, Shah H*, Shinjo T, St-Louis R, Qi W, Park K, Paniagua S, Pober DM, Wu I, Bahnam V, Brissett MJ, Tinsley LJ, Dreyfuss JM, Pan H, Dong Y, Niewczas MA, Amenta A, Sadowski T, Kannt A, Keenan HA, King GL. Characterization of glycolytic enzymes and pyruvate kinase M2 in type 1 and 2 diabetic nephropathy. Diabetes Care 2019;42:1263-1273.

Tynjälä A, Forsblom C, Harjutsalo V, Groop PH, Gordin D. Arterial stiffness predicts mortality in individuals with type 1 diabetes. Diabetes Care 2020;43:2266-2271.

Inkeri J, Tynjälä A, Forsblom C, Liebkind R, Tatlisumak T, Thorn LM, Groop PH, Shams S, Putaala J, Martola J, Gordin D. Carotid intima-media thickness and arterial stiffdness in relation to cerebral small vessel disease in neurologically asymptomatic individuals with type 1 diabetes. Acta Diabetologica;2021:58:929-937.

Inkeri J, Adeshara K, Harjutsalo V, Forsblom C, Liebkind R, Tatlisumak T, Thorn LM, Groop PH, Shams S, Martola J, Putaala J, Gordin D. Glycemic control is not related to cerebral small vessel disease in neurologically asymptomatic individuals with type 1 diabetes. Acta Diabetol 2022;59:481-49.

Tynjälä A, Harjutsalo V, Jansson Sigfrids F, Groop PH, Gordin D; FinnDiane Study Group. Higher HbA1c variability is associated with increased arterial stiffness in individuals with type 1 diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2023;22:47.

Yu MG, Gordin D, Fu J, Park K, Li G, King GLK. Protective factors reduce the pathogenesis of complications in diabetes. Endocrine Reviews in press

Rahoittajat

Suomen Akatemia
Biomedicum Helsinki Säätiö
Suomen valtionavustus
Helsingin yliopistollinen sairaala HUS
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Mary K. Iacocca Foundation
Finska Läkaresällskapet
Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva
Päivikki and Sakari Sohlbergin säätiö
Sigrid Juséliuksen Säätiö
Helsingin yliopisto
Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse sr