Lasten ja nuorten sydän- ja verisuonitaudit

Tutkimuksemme keskittyy lapsilla ja nuorilla ilmeneviin sydän- ja verisuonitauteihin sekä aikuisiässä yleisesti havaittuihin sairauksiin liittyvien varhaisten sydän- ja verisuonitautien etenemiseen. Tähän kuuluvat uusien tekniikoiden avulla tehtävät prospektiiviset tutkimukset, joissa arvioidaan sydän- ja verenkiertoelimistön kehitystä varhaislapsuudesta murrosikään ja varhaisaikuisuuteen. Lisäksi arvioidaan, miten tähän kehitykseen vaikuttavat sikiövaihe, erilaiset sairaudet, hoidot sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijät.

Lisäksi arvioidaan, miten tähän kehitykseen vaikuttavat sikiövaihe, erilaiset sairaudet, hoidot sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijät. Aikuisiällä yleisesti havaittavan valtimonkovettumataudin kehittyminen on monitekijäinen elinikäinen prosessi, joka saa alkunsa lapsuudessa. Tähän prosessiin vaikuttavat perimän lisäksi myös sairaudet sekä varhaislapsuudesta tai jopa sikiövaiheesta lähtöisin olevat sydän- ja verisuonitautien riskitekijät. On vielä epäselvää, miten sairaudet, hoidot sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijät vaikuttavat verisuonten muodon ja toiminnan kehitykseen lapsissa, joilla on synnynnäisiä ja hankittuja sairauksia. Tämä liittyy osittain puutteisiin menetelmissä, jotka ovat kehitetty ensisijaisesti aikuisille, joilla sairaus on edennyt pidemmälle.

Tutkimme sydän- ja verenkiertoelimistön rakenteen kehitystä uudella kajoamattomalla menetelmällä, joka perustuu erittäin korkeataajuiseen ultraääneen (UHF, taajuus 22–70 MHz). Tutkimme myös valtimoiden toiminnan kehitystä lapsuusajan eri sairauksissa ja lasten perheissä aina syntymää edeltävästä ajasta varhaisaikuisuuteen. Painotamme sydän- ja verisuonitautiriskin sukupolvelta toiselle siirtymisen tutkimista. Tarkoituksena on selvittää sairauksien siirtymistä sukupolvelta toiselle ja miten voisimme vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ja siten ennaltaehkäistä valtimokovettumataudin kehittymistä pidemmällä aikavälillä.

Ryhmänjohtaja

Taisto Sarkola, dosentti
taisto.sarkola@helsinki.fi

Ryhmänjäsenet

My Blomqvist, HLT
Mari Ylinen, LT
Michelle Renlund, LL
Essi Karikoski, FM
Laura Biskop, lääketieteen opiskelija
Karita Hyvönen, lääketieteen opiskelija
Maria Finne, FM, tutkimuskoordinaattori

Tärkeimpiin yhteistyöprojekteihin (RADIEL-tutkimus, SIVELU-tutkimus ja FINNCARE-tutkimus NCT04676295) sisältyy prospektiivinen rekrytointi ja arviointi riskiperheissä. Tutkimuksissa keskitytään sydän- ja verisuonitautien riskiprofiilien arviointiin (kehonkoostumus, verenpaine, ruokavalio, fyysinen aktiivisuus, lipidit, glukoosi ja tulehdus) yhdessä sydämen ja verisuonten arvionnin kanssa. Tutkimme lisäksi ORALPEDHEART-tutkimuksessa (NCT03329170) uusia tapoja suunterveyden ylläpitämiseksi sydämen sisäkalvon tulehduksen ehkäisemiseksi vakavaa synnynnäistä sydänsairautta sairastavien lasten vanhempien tehostetulla varhaisella neuvonnalla.

Ryhmänjohtaja

Taisto Sarkola, dosentti
taisto.sarkola@helsinki.fi

Ryhmänjäsenet

My Blomqvist, HLT
Mari Ylinen, LT
Michelle Renlund, LL
Essi Karikoski, FM
Laura Biskop, lääketieteen opiskelija
Karita Hyvönen, lääketieteen opiskelija
Maria Finne, FM, tutkimuskoordinaattori

Valitut julkaisut

Renlund M, Jääskeläinen TJ, Kivelä A, Heinonen S, Laivuori H, Sarkola T. Blood pressure, arterial stiffness, and cardiovascular risk profiles in 8-12-year-old children following pre-eclampsia (FINNCARE-study). J Hypertens. 2023 Sep 1;41(9):1429-1437. doi: 10.1097/HJH.0000000000003485

Renlund M, Jääskeläinen TJ, Kivelä A, Heinonen S, Laivuori H, Sarkola T. Determinants of vascular structure and function in at-risk children born to mothers managed for pre-eclampsia (FINNCARE study). Front Cardiovasc Med. 2023 Oct 4;10:1264921. doi: 10.3389/fcvm.2023.1264921.

Pulkkinen MA, Tuomaala AK, Hero M, Gordin D, Sarkola T. Motivational Interview to Improve Vascular Health in Adolescents with Poorly Controlled Type 1 Diabetes (MIAD): A Randomized Controlled Trial. BMJ Open Diabetes Res Care 2020 Jul;8(1):e001216. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001216.

Sundholm J, Suominen A, Sarkola T, Jahnukainen K. Early arterial intimal thickening and plaque is related with treatment regime and cardiovascular risk factors in young adults following childhood hematopoietic stem cell transplantation. J Clin Med. 2020 Jul 13;9(7):2208. doi: 10.3390/jcm9072208.

Ylinen M, Tyni V, Pihkala JI, Salminen J, Sairanen H, Sarkola T. Procedural riskfactors, incidence, and timing of reintervention after treatment for native coarctation of aorta in children – a population based study. Eur J Cardiothorac Surg 2019 Mar 1;55(3):564-571. doi: 10.1093/ejcts/ezy252. doi: 10.1093/ejcts/ezy252.

Sundholm JKM, Litwin L, Rönö K, Koivusalo S, Eriksson JG, Sarkola T. Maternal obesity and gestational diabetes: impact on early childhood arterial wall layer thickness and stiffness – RADIEL six years follow-up. Atherosclerosis 2019;284:237-244. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.01.037.

Sarkola T, Manlhiot C, Slorach C, Bradley TJ, Hui W, Mertens L, Redington AN, Jaeggi E. Evolution of the Arterial Structure and Function from Infancy to Adolescence is related to Anthropometric and Blood Pressure Changes. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012;32:2516-24. doi: 10.1161/ATVBAHA.112.252114.

Olander R, Sundholm JKM, Ojala TH, Andersson S, Sarkola T. Neonatal arterial morphology is related to body size in abnormal human fetal growth. Circulation: Cardiovascular Imaging 2016 Sep;9(9). pii: e004657. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.116.004657.

Sundholm JKM, Paetau A, Albäck A, Pettersson T, Sarkola T. Non-invasive vascular very-high resolution ultrasound to quantify artery intima layer thickness: validation of the four-line pattern. Ultrasound Med Biol. 2019 Aug;45(8):2010-2018. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.04.017

Sarkola T, Redington A, Keeley F, Bradley T, Jaeggi E. Transcutaneous very-high-resolution ultrasound to quantify arterial wall layers of muscular and elastic arteries: Validation of a method. Atherosclerosis. 2010;212:516-23. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2010.06.043.

Tutkimuksen rahoittajat

Lastentautien tutkimussäätiö
Finska Läkaresällskapet
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne