Tutkimusryhmät

Sydän- ja munuaissairaudet diabeteksessa

Ryhmämme tavoitteena on syventää ymmärrystä munuais- ja aivoverisuonisairauksista diabetesta sairastavilla ja sitä sairastamattomilla potilailla.

Lasten ja nuorten sydän- ja verisuonitaudit

Tutkimuksemme keskittyy lapsilla ja nuorilla ilmeneviin sydän- ja verisuonitauteihin sekä aikuisiässä yleisesti havaittuihin sairauksiin liittyvien varhaisten sydän- ja verisuonitautien etenemiseen.

Sydän- ja verisuonitutkimus

Ryhmämme tutkii sydämen vajaatoiminnan sekä sydänlihasvaurion paranemisen ja sydämen regeneraation molekyylitason mekanismeja.

Hermosolututkimus

Solutason neurotieteen ryhmä onkiinnostunut oppimisen taustalla olevista solu- ja molekyylitason mekanismeista.

Monitekijäisten ominaisuuksien epigenomiikka

Ryhmämme tutkii perimän ja ympäristön vaikutuksia epigeneettisissä prosesseissa ja sitä, miten nämä ovat yhteydessä yleisten sairauksien ja monitekijäisten piirteiden kehitykseen.

Rasvamaksasairaus ja diabetes

Päätavoitteena on tutkia rasvamaksataudin ja diabeteksen patogeneesiä ihmisissä keskittymällä erityisesti maksan mitokondrioiden aineenvaihdunnan rooliin.

Rasvasignalointi ja -homeostasia

Tutkimusryhmä tutkii säätelyjärjestelmiä, joita solut käyttävät ylläpitääkseen rasva-ainetasapainoaan ja yhdistääkseen rasva-ainestatuksensa muihin elintärkeisiin toimintoihin, kuten solujen signalointiin.

Membraanibiologia

Tavoitteenamme on selvittää, miten tärkeimmät kalvo- ja varastorasvat, kuten kolesteroli ja triasyyliglyserolit, liikkuvat solunsisäisessä ympäristössä ja miten niiden jakautumista soluosastojen välillä säädellään.

Aineenvaihdunta

Ryhmä tutkii aineenvaihduntaa ja insuliiniherkkyyttä sääteleviä mekanismeja koko kehon tasolla ja erityisesti luurankolihaksessa.

Assosioitu ryhmä: Neuronaalinen signalointi

Tutkimme neurodegeneratiivisten sairauksien ja aivojen hermosolujen vaurioiden taustalla olevia perusmekanismeja.