Keväthaussa 2023 kolme väitöskirjatutkijan paikkaa 3-vuotiseen Tohtorikoulutuspilotti -hankkeeseen Minervan tutkimusryhmiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt suomalaisille yliopistoille 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytäntöjen pilotointiin vuosina 2024-2027. Tämä lisärahoitus myönnetään 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka saavat kolmen vuoden työsopimuksen väitöskirjatutkimuksensa loppuunsaattamiseksi.

Kolme tohtoriopiskelijaa aloittaa projektinsa Minervan Hermosolututkimus -ryhmässä, Monitekijäisten ominaisuuksien epigenomiika -ryhmässä ja Rasvamaksasairaus ja diabetes -ryhmässä.

MSc Jaan Korpikoskelle tarjottiin paikkaa Immuunijärjestelmä-hankkeessa 1.8.2024 alkaen. Hänen väitöskirjansa tavoitteena on analysoida perifeerisen tulehduksen aiheuttamia solumuutoksia keskushermostossa tulehduksen aikana ja sen jälkeen, sekä selvittää näihin muutoksiin johtavia mekanismeja. Jaanin väitöskirjatyössä keskitytään erityisesti kuva-analyysien kehittämiseen hanketta varten.

MSc Volter Lukanderille tarjottiin paikkaa Precision Cancer Medicine -hankkeessa 1.8.2024 alkaen. Hänen väitöskirjansa tavoitteena on selvittää molekyylimekanismeja, jotka ovat elintapojen, mitokondrioiden toiminnan ja ikääntymisen monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden taustalla syöpäriskissä, ja tuottaa uutta tietoa, jota voidaan käyttää parempiin ennaltaehkäisy- ja hoitostrategioihin.

MSc Juho Asteljoki sai paikan Precision Cancer Medicine -hankkeesta 1.1.2025 alkaen. Hänen väitöskirjaprojektinsa tavoitteena on selvittää maksan välittäjäaineenvaihdunnan keskeisiä muutoksia, jotka ovat pitkälle edenneiden maksasairauksien, kuten hepatosellulaarisen karsinooman, etenemisen taustalla, ja siten tunnistaa uusia terapeuttisia kohteita ja taudin biomarkkereita.

20.6.2024